Szanowni Państwo,

podczas obrad tegorocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie podejmowany był temat nadania imienia Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.
Zjazd podjął decyzję o zbadaniu opinii naszego środowiska na ten temat.
Realizując to zobowiązanie przygotowana została ankieta, w której udział wziąć mogą wyłącznie członkowie naszej Izby.

Głosować można do dnia 29.02.2020r.

Zachęcamy do oddania głosu!


Pesel
UWAGA! Osoby, które nie posiadają numeru PESEL lub nie podały go do rejestru lekarzy
wpisują datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD

Numer prawa
wykonywania zawodu

System ankiet Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych.

Dane podawane w powyższym formularzu nie będą nigdzie przechowywane i służą wyłącznie do weryfikacji uprawnień do udziału w ankiecie.

Zbiór danych powiązany z tym serwisem uniemożliwia odtworzenie jakichkolwiek danych osobowych.

Również odpowiedzi podane w ankiecie są w pełni anonimowe.
Na podstawie zgromadzonych informacji możliwe jest jedynie stwierdzenie czy osoba uprawniona oddała głos, ale niemożliwe jest stwierdzenie jakiej udzieliła odpowiedzi.

Informacje dotyczące RODO można uzyskać na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie